Printing and Additive Manufacturing

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jukka Rantanen, Niklas Sandler
Förläggare: Springer New York LLC
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: AAPS PharmSciTech
Tidskriftsakronym: AAPS PharmSciTech
Volym: 20
eISSN: 1530-9932


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 04:36