Bevara mig från cynismen

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ruth Illman
Redaktörer: Pian Wistbacka
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Fontana Media
Moderpublikationens namn: Buren. Årsbok för Borgå stift 2019
ISBN: 978-951-550-855-3


Nyckelord

Jewish Studies, Pirkei Avot


Dokument


Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:31