Gram-scale synthesis of highly biocompatible and intravenous injectable hafnium oxide nanocrystal with enhanced radiotherapy efficacy for cancer theranostic

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Li Y, Qi Y, Zhang H, Xia Z, Xie T, Li W, Zhong D, Zhu H, Zhou M
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Biomaterials
Volym: 226
ISSN: 0142-9612


Dokument


Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:28