Tumor exosome-based nanoparticles are efficient drug carriers for chemotherapy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yong T, Zhang X, Bie N, Zhang H, Zhang X, Li F, Hakeem A, Hu J, Gan L, Santos HA, Yang X
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Nature Communications
Volym: 10
Nummer: 1
ISSN: 2041-1723
eISSN: 2041-1723

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 06:50