Mångbottnat och nyanserat om kvinnors tidigmoderna försörjning. Recension av Christine Bladh, Hennes snilles styrka. Kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750–1820. Södertörn Academic Studies 71. Huddinge 2018 och Sofia Ling, Konsten att försörja sig. Kvinnors arbete i Stockholm 1650–1750. Monografier utgivna av Stockholms stad 256. Stockholm: Stockholmia Förlag 2016

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 104
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 285
Artikelns sista sida, sidnummer: 286


Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 04:51