Teaching leadership lessons through the camera lens in a global information context

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rajesh Singh, Gunilla Widén
Förlagsort: Urbana
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: ALISE 2019 Proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 35
ISSN: 2573-2269

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 06:08