Following the elections through offline and online media

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aleksi Suuronen, Kim Strandberg
Redaktörer: Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Samforsk
Moderpublikationens namn: Voting and Public Opinion in Finland. The parliamentary election of 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 39
ISBN: 978-952-12-3845-1
eISBN: 978-952-12-3846-8


Nyckelord

art history + twentieth century art + book review, Elections, public opinion, Voting

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:19