On being spiritual:: Pilgrimage as an information context

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Caidi N., Innocenti P., Van der Beek S., Heinström J., Kirk D.
Förlagsort: Jagiellonian University, Krakow
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Proceedings of Information Seeking in Context (ISIC)

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 06:55