Lessons learnt from peer group mentoring experiments

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aspfors, J., Hansén, S-E., Tynjälä, P., Heikkinen, H., Jokinen, H.
Redaktörer: H. Heikkinen, Tynjälä, P. & Jokinen, H.
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Routledge
Moderpublikationens namn: Peer-Group mentoring for teacher development. London: Routledge.
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 143
ISBN: 978-0-415-52936-5

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 04:28