Exponential sums related to Maass forms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jesse Jääsaari, Esa V. Vesalainen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Acta Arithmetica
Volym: 190
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 48


Dokument


Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 05:29