Slösa, ödsla, bruka och bevara

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Volym: 15
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:09