Effects of sickness absence on disability pension risk: Finnish register study of two native groups

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: K Reini, J Klein, J Saarela
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Public Health
Volym: 29
Nummer: Supplement 4
Artikelns första sida, sidnummer: 498
Artikelns sista sida, sidnummer: 498


Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 01:43