Får filosofer vara roliga? Recension av Jarno Hietalahti: Huumorin ja naurun filosofia. Gaudeamus, Helsingfors 2018

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Kronqvist
Publiceringsår: 2019
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 60
Artikelns sista sida, sidnummer: 62


Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:36