Statskunskap som vetenskap

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kimmo Grönlund
Redaktörer: Juha Janhunen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sphinx
Förläggare: The Finnish Society of Sciences and Letters
Moderpublikationens namn: Sphinx
Seriens namn: Yearbook 2018-2019
Artikelns första sida, sidnummer: 99
Artikelns sista sida, sidnummer: 107
ISBN: 9789516534353
ISSN: 0783-5892


Abstrakt

En genomgång av statskunskap som vetenskap, dess angreppssätt och metoder samt material. Kapitlet är en redigerad version av ett föredrag vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 21 januari 2019.


Nyckelord

Methods, referendum, typology, policy, Europe

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:01