Towards Carbon Sequestration using Stainless Steel Slag via Phase Modification and Co-extraction of Calcium and Magnesium

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Qing Zhao, Kun Liu, Lifeng Sun, Chenjun Liu, Maofa Jiang, Henrik Saxén, Ron Zevenhoven
Förläggare: elsevier
Publiceringsår: 2020
Tidskrift: Process Safety and Environmental Protection
Volym: 133
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 81


Nyckelord

CALCIUM, CO2 mineral sequestration, Magnesium extraction, Steelmaking slag

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 01:53