Lutherträdgården i Wittenberg. En trädgård till minne av reformationen

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: Kapanen Timo & Lamminparras Nico
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
Moderpublikationens namn: Aatteiden ja herätysten virrassa. Jouko Talosen juhlakirja
Seriens namn: Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar
Nummer i serien: 239
Artikelns första sida, sidnummer: 293
Artikelns sista sida, sidnummer: 295
ISBN: 978-952--5031-94-2
ISSN: 0356-0759


Nyckelord

church history

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:50