In the mood for business? Emotionellt gränsarbete i Öresundsregionen

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Nilsson
Redaktörer: Jenny Andersson, Sofi Eriksson, Anna Palmehag, Thea Wiborg, Mandus Örarbäck
Förläggare: Öresundsinstituttet
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Mentala gränshinder Öresund: Danska och svenska företagares syn på hinder och möjligheter vid arbete över gränsen
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 97

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:07