Alternativ konfliktlösning. Brott och straff på nya villkor

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Jokinen
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Nummer: 3

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 05:40