Recension av Svein Slettan (red.) Fantastisk litteratur for barn og unge

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 4

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 01:36