Rumpan är stor, men byxan är trång. Bilderboken ur fettstudieperspektiv

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mia Österlund
Editors: Malena Janson
Publication year: 2019
Publisher: Centrum för barnkulturforskning
Book title: Barnnorm och kroppsform. Om ideal och sexualitet i barnkulturen
Title of series: Centrum för barnkulturforsknings skriftserie
Number in series: 52
Start page: 111
End page: 126
ISBN: 9789198232356
ISSN: 0280-6061

Last updated on 2020-18-09 at 06:18