Medling vid brott : en begreppslig analys av en konfliktlösningsmetod i en senmodern tid

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Jokinen
Redaktörer: Jokinen H
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2011
ISBN: 978-951-765-602-3
eISBN: 978-951-765-603-0

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:33