Interview with Martin Wright

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Jokinen
Redaktörer: Emanuela Biffi, Brunilda Pali
Förläggare: European Forum for Restorative Justice
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Environmental justice: towards a restorative environmental justice practice
Artikelns första sida, sidnummer: 83
Artikelns sista sida, sidnummer: 85

Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 08:04