Vimentin regulates Notch signaling strength and arterial remodeling in response to hemodynamic stress.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: van Engeland N.C.A., Suarez Rodriguez F., Rivero-Müller A., Ristori T., Duran C.L., Stassen O.M.J.A., Antfolk D., Driessen R., Ruohonen S., Ruohonen S.T., Nuutinen S., Savontaus E., Loerakker S., Bayless K., Sjöqvist M., Bouten C.V.C., Eriksson J.E., Sahlgren C.M.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scientific Reports
Tidskriftsakronym: sci rep
Volym: 9

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:09