Och texten, den var min. Recension av Sara Enholm-Hielms Och hjärtat, det var mitt

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 06:48