Barnlitteraturforskning så in i Norden

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Magnus Öhrn, Yukiko Duke
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Nordiska ministerrådet
Moderpublikationens namn: På tvaers af Norden. Nye tendenser i börne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
ISBN: 978-92-893-6397-6
eISBN: 978-92-893-6399-0

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:59