Dansvänliga klagosånger. Recension av Petina Gappahs Sorgesång för Easterly

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik
Nummer: 11.3.2011

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:12