Tröst åt små och stora drömmare. Recension av Jimmy Liaos När månen glömde

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 49

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:05