Adventures into Otherness: Child Metamorphs in Late Twentieth-Century Children’s Literature

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Förläggare: Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2006
ISBN: 951-765-332-8
eISBN: 951-765-333-6

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 04:56