Religion för barnets bästa? En tematisk analys av religion i nordisk barn- och ungdomsfilm

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Sjö
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Kirke og Kultur
Volym: 123
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 181
Artikelns sista sida, sidnummer: 189


Nyckelord

film, religion and popular culture


Dokument


Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:30