Emancipatory narratives: Girlhood in contemporary Finno-Swedish fantasy

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Redaktörer: Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Makadam
Moderpublikationens namn: Till en evakuerad igelkott : festskrift till Maria Nikolajeva = Celebrating a displaced hedgehog : a Festschrift for Maria Nikolajeva
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
Volym: 117
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 84
ISBN: 978-91-7061-112-4
ISSN: 0347-5387

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:33