David McKeen Not Now, Bernard - kauhukakaran muodonmuutos

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Lassén-Seger
Editors: Kaisu Rättyä, Raija Raussi
Publication year: 2001
Publisher: BTJ
Book title: Tutkiva katse kuvakirjaan/Critical Perspectives on Picture Books
Title of series: Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja
Number in series: 23
Start page: 167
End page: 176
ISBN: 951-692-498-0
ISSN: 0358-4968

Last updated on 2020-09-07 at 04:52