Images of Girlhood in Contemporary Finland-Swedish Fantasy for Children and Young Adults

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Redaktörer: Organizacion Espanola el Libro Infantil y Juvenil
Publiceringsår: 2013
Förläggare: OEPLI
Moderpublikationens namn: A forza das Minorias/La fuerza de las minorias/The strength of minorities:actas/ proceedings: 32 Congreso Internacional de IBBY/32nd International IBBY Congress: Santiago de Compostela 8-12 set/Sept 2010
ISBN: 978-84-695-8289-3

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:53