Husbehovsodlingens epistemiska gemenskap - från hobbyodling till självhushållning

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Backa, Andreas
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Laboratorium för Folk & Kultur

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:29