Bomberna över Lutherkyrkan i Helsingfors

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sändebudet
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 15


Nyckelord

church history

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 05:53