The Giant Squid: Imagining and Encountering the Unknown from the 1760s to the 1890s

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Otto Latva
Förlagsort: Cultural Historu, University of Turku
Publiceringsår: 2019


Nyckelord

18th century, 19th century, Cephalopods, Cultural history, Fishing, Giant Squid, Human-Animal Studies, Kraken, Malacology, Mollusks, Nantucket, Newfoundland, Sea Monsters, Whaling

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:52