Sjömanshusen förmedlade manskap och värnade om sjöfolkets rättigheter

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Skärgård
Volym: 42
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 14

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:46