Militärlivet i 1920-talets Finland: Ture Dahlbacka och hans militärdagbok åren 1922-1923

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka
Förläggare: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Seriens namn: Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. Meddelanden
Nummer i serien: 50
Artikelns sista sida, sidnummer: 190
ISBN: 978-952-12-3803-1


Nyckelord

church history, Diary Study, military history, military service

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 06:34