Hydrocarbon conversion of long-chain paraffins. Role of metal (Pt, Ru, Ni) and influence of acid sites, structures and textural properties of solid catalysts

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer

För tillfället inga tillgängliga


Publikationens författare: Kaka Khel, Taimoor Ahmad
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 05:54