Svenskspråkiga kan vara både rikare och fattigare än finskspråkiga

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Camilla Härtull
Publication year: 2019
Journal: Ekonomiska Samfundets Tidskrift
Issue number: 1
Start page: 20
End page: 27

Last updated on 2020-28-01 at 03:22