1919 and the Century of the Labour Internationalisation

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefano Bellucci, Holger Weiss
Redaktörer: Stefano Bellucci, Holger Weiss
Förlagsort: London and New York
Publiceringsår: 2020
Moderpublikationens namn: The Internationalisation of the Labour Question: Ideological Antagonism, Workers’ Movements and the ILO since 1919
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 19
ISBN: 978-3-030-28234-9
eISBN: 978-3-030-28235-6

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 08:14