Book Review:Process, Sensemaking & Organizing

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anette Hallin
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Scandinavian Journal of Management
Volym: 28
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 352
Artikelns sista sida, sidnummer: 353


Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:28