The changing demography of Swedish speakers in Finland

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saarela Jan
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Baltic Rim Economies
Nummer: 3

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 05:49