Axel B. Svensson som apologet. En case-study av författarskapet i Nya Väktaren 1918

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Erik J. Andersson
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Theofilos
Volym: 11
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 20


Abstrakt

In the journal Nya Väktaren (“The New Watchman”) Axel
B. Svensson (1879–1967) watched the development of Swedish Christianity for more than half a century. In this article, Svensson's apologetic activity in Nya Väktaren in 1918 is examined. Defense of the
Christian belief to Bible criticism was Svensson's main apologetic
theme, but attention was also paid to the situation in Christian communities and to the Swedish society's secularization1.


Nyckelord

apologetics, church history


Dokument


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:26