”Vi lever och kommer att leva”. Kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlevnad

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Historiska och litteraturhistoriska studier
Volym: 94
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 133


Dokument


Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 01:54