The associations between maternal executive functions, maternal unpredictable signals and child executive functions at 30 months

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nordenswan E, Kataja EL, Deater-Deckard K, Karrasch M, Laine M, Holmberg E, Eskola E, Karlsson L, Karlsson H, Korja R
Förläggare: KARGER
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Psychotherapy and Psychosomatics
Tidskriftsakronym: PSYCHOTHER PSYCHOSOM
Volym: 88
Nummer: Suppl. 1
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 97
Antal sidor: 1
ISSN: 0033-3190

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 07:02