Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna? Resultat av en utvärdering i åk 1–6 läsåret 2017–2018

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jan Hellgren, Chris Silverström, Laura Lepola, Liselott Forsman, Anna Slotte
Publisher: Nationella centret för utbildningsutvärdering
Place: Helsingfors
Publication year: 2019
ISBN: 978-952-206-495-0
eISBN: 978-952-206-496-7


Documents


Last updated on 2020-02-04 at 09:17