Context, Cognitive Functioning, and Entrepreneurial Intentions in the Elderly

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brännback M, Carsrud A
Redaktörer: Maalaoui A.
Förlagsort: Switzerland
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Handbook of Research on Elderly Entrepreneurship
Seriens namn: Springer Nature
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 54
ISBN: 987-3-030-13333-7
eISBN: 978-3-030-13334-4

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 05:14