Perceptual Discrepancy Profiles of Social Competence and Their Interrelations With Depressive Symptoms Among Early Adolescents

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pamela‐Zoe Topalli, Niina Junttila, Emmanuel O. Acquah, Koen Veermans, Päivi M. Niemi
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Research on Adolescence
eISSN: 1532-7795

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 07:18