Källors aktörskap eller en kort berättelse om en oumbärlig källas oväntade väg till mitt arbetsbord: (Den olidliga bekvämligheten med välorganiserade arkiv)

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Ehrstedt
Förläggare: Historieämnet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Historikerbloggen


Abstrakt

Historiker skriver ofta och mycket om betydelsen av källor i allmänhet
och ”sina” källor i synnerhet. En sak som dock tycks ha fått rätt så
lite uppmärksamhet i historikers resonemang om källor är sätten på vilka
källors förefintlighet påverkar vårt arbete. Jag hävdar att rätt så lite tankearbete har lagts på att begrunda hur detta arkivmaterials tillgänglighet de facto kan influera de forskningsmässiga beslut som jag som historiker fattar inom ramen för min pågående forskning.


Nyckelord

academic writing, Blog, History, Methodology, Uses of history

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 09:06