Källors aktörskap eller en kort berättelse om en oumbärlig källas oväntade väg till mitt arbetsbord: (Den olidliga bekvämligheten med välorganiserade arkiv)

O2 Other


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johan Ehrstedt
Publisher: Historieämnet vid Åbo Akademi
Publication year: 2019
Book title: Historikerbloggen


Abstract

Historiker skriver ofta och mycket om betydelsen av källor i allmänhet
och ”sina” källor i synnerhet. En sak som dock tycks ha fått rätt så
lite uppmärksamhet i historikers resonemang om källor är sätten på vilka
källors förefintlighet påverkar vårt arbete. Jag hävdar att rätt så lite tankearbete har lagts på att begrunda hur detta arkivmaterials tillgänglighet de facto kan influera de forskningsmässiga beslut som jag som historiker fattar inom ramen för min pågående forskning.


Keywords

academic writing, Blog, History, Methodology, Uses of history

Last updated on 2020-01-04 at 09:06